túi from vuông màu như hình
lấy sỉ từ 3c trở lên
Ib 0938295204