hàng thật y hình,
lấy sỉ từ 3c trở lên
ib 0938295204