Ví da bò sáp thật 100% có thể mang qua các cơ quan chuyên nghiệp để thẩm định và tặng ngay 100 triệu nếu kết luận là da giả.

Ví mini có 4 ngăn để thẻ và tiền, 2 cúc bấm đồng.
Miễn phí dập logo cho shop với đơn hàng >100c
đơn nhỏ hơn dập logo +400k