T24_0390180 size 20 cm. F781
Về lại . chốt nhanh ạ
hàng đẹp cam đoan 🤗🤗🤗