si 23k


bill trên 1tr rưỡi 1c vẫn tính giá sỉ


sl50 20k


sl100 19k


sl200 18k


sl300 17.5k


sl500 17k


sl1000 16k


sll fix