Sét gồm 5 đôi vớ lưới đựng trong túi zip
Vớ có 2 size:
+ S: 0-12 tháng
+ M: 12-24 tháng
Sỉ 30k/sét
Lấy tối thiểu 5 set