Sét 5 khăn sợi tre cho bé sơ sinh đựng trong túi zip
Giá: 42k/sét
Lấy tối thiểu 5 sét