PIN IPHONE 7G DUNG LƯỢNG CHUẨN 1960 MAH CẤP ĐỘ 2 BẢO HÀNH 12 THÁNG