️❤️Đầm đuôi cá tay phồng
Đầm tay phồng vintage chanh xả, lên form dễ mặc lại sang lắm nha
Chất lua mịn
Sỉ 135k, 5c 130k
Sỉ sll inb báo giá tốt
Zelo 0.9.0.2.5.8.9.0.1.8( xem mẫu, chốt hàng, buôn SLL)
Zelo 0.9.3.8.8.1.0.6.9.0( xem mẫu, chốt hàng, tư vấn ...)