chất dù cao cấp nha khách.
hình chụp mẫu thật 100%
hàng thật và hình là 1 nên khách yên tâm về chất lượng.
làm ăn lấy uy tín làm đầu nha khách.
nhiều màu sắc để chọn lắm luôn.