Áo gì ma hot quá trời, khách kiu sao k bán sớm
Thiệt hàng ra đc mừng quá đi quý dị
Qua nay bán sơ sơ 200c.
Lên đơn tiếp nha sỉ . ❤❤❤