sỉ 31k-45k
chuyên sx và đổ buôn sll-sl nhỏ giá tốt tận gốc.
1.2x.
chất đẹp.