Quần tất da nữ tim hàn quốc
100 cái => 20k mỗi cái
200 cái => 18k mỗi cái
500 cái => 15k mỗi cái