Oder miu miu bản Hk 1:1 mẫu Bling bling năm 2019. Oder đủ size 35-40 nhé. Si lẻib bao giá tốt nhất