👉👉👉Bộ con cua cute cho bé trai và bé gái
Gồm 3 màu như ảnh
Vẫn là chất nỉ da cá ak
S1: 8_10kg
S2: 10_12kg
S3:12_15kg
S4: 15_17kg
S5: 17_19kg