Bộ lửng bé gái thêu đắp
Chất thun cotton 4c
Sz 1-7
Sz 8-12