Về rồi
Phục vụ giáng sinh ý ạ
Nghe dự báo rét lắm á.
Muốn cả mẹ cả con tung tăng đi chơi ý ạ
Ơi trời ơi đẹp quá k pit nói gì hơn ạ

Hãng toro rabit nhé. Chuẩn từ sợi lông ý