chất hanix giãn. có quần tha hồ quẩy. sỉ 100. sl giá tốt