🔺Thun cổ bẻ chất cotton siêu đẹp 🔺Hàng chuẩn shop
🔺Size m l xl (50-75kg) form chuẩn
💰💰MS130TP 📷📷