💓 💓 ĐẦM 2s Xanh đuôi cá hoa .
xanh diện tiệc chắc cưng xẽoo tại chỗ 😍
Fonm midi lên dáng ngọt lắm
Nhìn ngoài là muốn hốt ngay thôi quý dị
Sỉ 160k, 5c 155
Sỉ sll inb báo giá tốt
Zalo chot hàng 0902589018
Nhận đặt may mẫu độc quyền sl trên 30c/mẫu
Chuyện nhận đặt mẫu live, qc...
Nhấc mấy inb em báo giá ngay 0938810690