💖💖đầm body nhúng lại
Phải nói đen xuất sắc luôn khách iu ơi.
Siêu phẩm nhà em trình ngay tết
Đen từ form tới chất, dáng body đường chuẩn căng đéc nhaaaa
Sỉ 140k, 5c 135k
Sỉ sll inb báo giá tốt
Zao chốt hành 0902589018