- Chất chuẩn xịn, bán shop.
- Hàng tk cao cấp, hàng QC.
- Bao bán shop trên 200k, bán live trên 120k là thoải mái.