Về lại trả ord
👗👗đầm đỏ bẹt vai
Tiểu thư nhà em đấy mấy chế ơi, mặc xinh dã man lun, form bẹt vai nhưng ko hở, dáng xoè siu iu thêm màu đỏ tôn da.👉🏻👉🏻Nhìn thoy là mún hốt liền dòi
Kèm hình thật trải sàn
Sỉ 130k, 5c 125k
Sỉ sll inb báo giá tốt