đầm dạ hội dự tiệc
eo 72cm
ngực86
nhận thiết kế riêng theo size