💟💟Đầm đuôi cá phối vol
Đi tiệc kiếm mãi chưa có bộ nào ưng ý thì nghía ngay bộ này nhé các chị
Chất dạ nhũ phôi vol có cúp nha
Sỉ 175k, 5c 170k
Sỉ sll inb báo giá tốt
Zelo 0.9.0.2.5.8.9.0.1.8( xem mẫu, chốt hàng, buôn SLL)
Zelo 0.9.3.8.8.1.0.6.9.0( xem mẫu, chốt hàng, tư vấn ...)