😍😍😍 Đầm nút tay phối
Diện em đầm đơn giản nhưng mà xinh thế này đi học hay đi làm đều yêu
Chất liệu cầm trên tay là ưng vô cùng
Sỉ 145k, 5c 140k
Sỉ sll inb báo giá tốt
Zelo 0.9.0.2.5.8.9.0.1.8( xem mẫu, chốt hàng, buôn SLL)
Zelo 0.9.3.8.8.1.0.6.9.0( xem mẫu, chốt hàng, tư vấn ...)