đầm nữ cao cấp. chuyên sĩ số lượng may theo yêu cầu.