có 2size
size 1dưới 55kg
size 2dưới 65kg
y hình
bao đẹp
sỉ ib sđt 0981820083