Hàng sắp ra lò . Thứ 2 may xong nha khách sỉ
Đồ bộ cát hàn sỉ ib . Thêu hoa y hình.
????????????????????????????????????????✌✌
Hàng may trữ sẵn số lượng lớn.