🌻🌻🌻🌻🌻Đồ ngủ thun lạnh 🌻🌻🌻🌻
🦇🦇🦇Giá #60k bộ
🐾🐾🐾Free ship khi mua 5 bộ🐾🐾🐾🐾
🐼🐼🐼🐼Ship toan quốc chỉ #30k🐼🐼🐼
🐰🐰🐰Thanh toán khi nhận hàng 🐰🐰🐰
💐Size 1 từ 42-47kg
💐💐Size 2 từ 47-52kg
💐💐💐Size 3 từ 52-57kg
💐💐💐💐Size 4 từ 56-62kg
💐💐💐💐💐Size 5từ 65-72kg (70k bộ )