tất hàn dệt kim cao cấp, co dãn dày dặn lắm nhé
bất chấp cả giặt máy