hàng có sẵn size 13579
ib 0908009908 phương linh shop