có 4 màu chất uminha khách ou maecj vào yhpwif tiết này rất xinh???????? se lạnh khoác lên em cadigan len nữa thì ok