Toàn bộ đều là hàng cao cấp
freesize dưới 52kg tùy chiều cao