Pizama phi lụa bèo siêu cưng
Chất phi lụa loại I
Sỉ từ 10sp