quần hàn quốc. vãi cotton thun. nước wash dẹp. hợp thời trang tuổi ten.