Vải lạnh 4 chiều . hàng xưỡng làm . LH 0976 860 090