hàng có sẵn size ml
ib 0908009908 phương linh shop