Chất vải coton 2 chiều . hàng xưỡng làm . LH 0976 860 090