Sắm dẫn quần lót lông cho đợt lạnh đầu tuần tới nào.
Sỉ số lượng, một mầu đen, dẫm gót tiện lợi. ko lo bị co.