hàng có sẵn size 28 29 30
ib 0908009908 Phương linh shop