sỉ theo lô. số lượng từ 30 cái được giá sỉ. mua càng nhiều giá càng rẻ.