cung cấp vải may mặc giá gốc, không bán lẻ, nhận đặt hàng theo hợp đồng, có đóng hàng đi tỉnh. Liên hệ số điện thoại để được hỗ trợ.