- Trọng lượng: 2m3 , khổ 1m56, May đồ bộ, may đầm
- Đồng màu: 75.000/kg