- Trọng lượng: 2m8 , khổ 1m6, ánh kim, may đồ bộ, may đầm
Giá:
- Đồng màu: 83.000/kg