- Trọng lượng: 2m5 , khổ 1m55
Giá:
- Đồng màu: 115.000/kg