Quần 3 sọc dáng rộng siêu đẹp. Có rút ống mặc 2 dáng sịn sò.