Sỉ áo 19k-25k
Quần bò sỉ 77k-89k
#quanbo #baggy #bò