#CÓ_TIN #CÓ_DÙNG
#CÓ_DÙNG#CÓ_TĂNG
#CÓ_TĂNG #MỚI_ĐEP
MẦM COLLAGEN DM LÀ VỊ CỨU TINH CỦA HÀNG NGÀN CHỊ E Ở KHẮP MỌI NƠI.
MẦM GIÚP ĐÁNH BAY MÀN HÌNH PHẲNG MÀN HÌNH 2 LƯNG CỦA CHỊ E
CHỈ VỚI 1_3LIỆU TRÌNH SỬ DỤNG #MẦM MÀN HÌNH PHẲNG SẼ TRỞ THÀNH VÙNG NUI ĐÔI NHẤP NHÔ THUI ẠK.
giá si : 35k
sll 2x