Chuyên cung cấp sỉ và lẻ mật ong hoa cà phê
Sỉ từ 10 - dưới 20 l : 130k/ lít
Từ 20 lít - dưới 50l: 120k/ lít
Từ 50 lít trở lên: 115k/ lít
Liên lạc: Chị Truyền - 0907890045